Cara install Raspberry Pi yang di bahas kali ini adalah dengan cara headless. Penginstallan menggunakan cara ini tidak memerlukan monitor…